SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
EFTERSYFTA, v. -ade.
Etymologi
[till EFTER- 7]
(†) syfta till, sikta efter l. emot, åsyfta, eftersträva; jfr EFTERMÅTTA. The hinna intet det måhl dhe efftersöffta. Växiö domk. akt. 1688, nr 351. C. Gripenhielm Vitt. 288 (c. 1690). A. Westerman (c. 1725) i Karol. krig. dagb. 7: 279.
Spoiler title
Spoiler content