SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1921  
ELEFANTIASIS el1efanti3asis2 l. e1l-, l. 100400 (elefannti`asiss Dalin), r. (f. Dalin (1850)); i best. anv. utan slutartikel.
Etymologi
[liksom d., t., eng. elephantiasis o. fr. éléphantiasis, av (ny)lat. elephantiasis, av gr. ἐλεφαντίασις (Strabon), avl. av ἐλέφας (gen. -φαντος), elefant]
1) [i sista hand efter motsv. anv. i gr.; namnet föranledt av den gm sjukdomen förändrade hudens likhet med elefanthud] (knappast br.) med. spetälska, ”elephantiasis græcorum”; jfr ELEFANTS-UTSLAG. Linné Bref I. 2: 227 (1759). Elephantiasis .. har hos oss fått namn af Elfkarlebysjukan. Hedin Läk. 200 (1796). 2 NF (1907).
2) [i sista hand efter arab. dā' el-fīl, eg. ”elefantsjukdom”; namnet föranledt av de gm sjukdomen förändrade (nedre) extremiteternas likhet med elefantben] med. benämning på en lokal, särsk. de nedre extremiteterna angripande kärlsjukdom som bl. a. yttrar sig i de angripna partiernas måttlösa volymförstoring, ”elephantiasis arabum”; jfr ELEFANT-FOT 2, -SJUKA. Porthan Bref t. Calonius 346 (1797). Hygiea 1882, s. 660.
Avledn.: ELEFANTIASTISK, adj. (föga br.) FörhLäkS 1878, s. 284.
Spoiler title
Spoiler content