SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1925  
FLYG fly4g, sbst.1, n.; best. -et.
(nytt ord)
1) elliptiskt för FLYG-VÄSEN resp. -VAPEN. En övergång, från armén till flotta och flyg som huvudvapen. Arbetet 25/2 1924, s. 1. Det civila flyget. Därs. 1925, nr 115, s. 3.
2) elliptiskt för FLYG-MASKIN l. dyl. Han besökte (luftfartsutställningen) pr flyg. SDS 1925, nr 81, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content