SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRLAGA 3r~la2ga l. 3r~, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(förlago (i bet. 2) i nom. 16401700)
Etymologi
[efter t. vorlage, vbalsbst. till vorlegen, lägga före, av vor (se FÖR- I 1) o. legen, lägga; jfr fsv. forlagha, försåt, bestämmelse, förbehåll, villkor. — Jfr FÖRLAG, sbst.1, FÖRLÄGG]
b) (i fackspr.) text(original) som en avskrivare l. översättare följer l. har följt; äv. teckning o. d. använd ss. förebild; jfr FÖRLAG, sbst.1 c. Friesen ÄlstaHdskr. 37 (1904). Walde Krigsb. 1: 279 (1916).
2) (†) undanflykt, förevändning; jfr FÖRLAG, sbst.2 1. Linc. Mmm 1 b (1640). Sökia och vpdichta allahanda Finter och förlagor. Rudbeckius Luther Cat. 123 (1667). Hamb. (1700).
3) (†) pålaga, gärd. Stiernman Com. 1: 735 (1619).
Spoiler title
Spoiler content