SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GEN- ssgr (forts.):
GEN-PART. [jfr d. genpart, t. gegenpart] (†)
1) till 4: motpart. Crusenstolpe CJ III. 2: 288 (1846). Dens. Tess. 2: 181 (1847).
2) till 6: duplett, (vidimerad) avskrift, kopia. VDAkt. 1793, nr 292. Lemna genpart af en act. Weste (1807). Ahlman (1872).
(1) -PUNKT. [jfr t. gegenpunkt] (†) motsatt punkt. Genpunkten på globen emot zenith. Serenius Nn 3 b (1734).
Spoiler title
Spoiler content