SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GLAND glan4d, r. (Frykholm Ångm. 123 (1881) osv.), stundom äv. n. (Lundberg Lok. 80 (1902)); best. -en, ss. n. -et; pl. -er; äv. GLANDER glan4der, r.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(gland 1881 osv. glann 1866. glander, sg. 1902 (: glanderboxen), 1905 osv.)
Etymologi
[av eng. gland, av ovisst urspr.]
tekn. lock som skruvas in i l. till packningsdosa för erhållande av tätning omkring pistongstänger, slidstänger, axlar l. andra rörliga maskindelar, holk, packningsholk, doslock. Ramsten NautHlex. 51 (1866). Glandet består vanligen af två delar, det yttre glandet .. och fodret. Lundberg Lok. 170 (1902). Gland till propellerhylsa. Ramsten o. Stenfelt (1917). Patent nr 57508, s. 1 (1924). — jfr PACKNINGS-, SKRUV-GLAND.
Ssgr (tekn.): GLAND-, äv. GLANDER-BOX. packdosa. Lundberg Lok. 157 (1902).
-FODER. jfr FODER, sbst.2 3 d. Om pistonstångens ända .. är tjockare än själfva stången, måste såväl metallpackningen som glandfodret .. göras i två halfvor, eljest göras de hela. Lundberg Lok. 170 (1902).
Spoiler title
Spoiler content