SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GROBLAD grω3~bla2d, n., äv. GRODBLAD grω3d~bla2d, sbst.1, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(gro- 1538 osv. grod- 16391894. grode- c. 1600c. 1645. grodde- Berchelt PestOrs. G 7 b (1589: Groddebladz ooss). grof- IErici Colerus 2: 344 (c. 1645), Serenius Kkkk 3 b (1757). grå- Florinus Voc. 140 (1695)).
Etymologi
[fsv. grobladh, groddabladh, trol. till GRO, v. 4 (jfr namnet läkeblad på samma örter). Formerna grod- o. grode- (grodde-) torde bero på att man antagit gro- vara GRO, sbst.2, l. ett vard. uttal för grod- liksom för röd o. d. Formen grofblad har uppstått gm anslutning till GROV med tanke på de tjocka bladen]
benämning på växtsläktet Plantago Lin., i sht Plantago major Lin.; förr ofta i pl. äv. om den enskilda växten; äv. om själva bladen på växten. VarRerV 58 (1538). För Hundabeth .. stöt grodeblad med thett huita af äggett, och lägg ther uppå, thett hielper. OMartini Läk. 41 (c. 1600). Strindberg (o. Sjögren) SvNat. 19 (1901). — jfr HAVS-, SPETS-, VATTEN-, VÄG-GROBLAD.
Anm. Vid åtskiljande av de olika arterna av Plantago kallades Plantago major Lin. förr stor groblad l. stort groblad (numera allmänt l. vanligt groblad), Plantago lanceolata Lin. lilla groblad l. smala groblad, äv. smalt l. smalbladigt groblad, Plantago media Lin. mindre l. ludna groblad, Plantago Coronopus Lin. små groblad (numera flikigt groblad).
Ssgr: A (föga br.): GROBLAD-, äv. GRODBLAD-FRÖ, -VATTEN, -VÄXT, se B.
B: GROBLADS-, äv. GRODBLADS-FRÖ. (-blad- 16751739. -blads- 1589 osv.) förr användt ss. läkemedel. Berchelt PestOrs. G 7 b (1589). ApotT 1739, s. 70. —
-OS. (†) saft av groblad. Baldrians eller Werningz röther, Groddebladz ooss, Malörtzsalt, Steckört (m. m.) .. äre allesammans godhe (medel mot pest). Berchelt PestOrs. F 5 a (1589).
-ROT. förr använd ss. läkemedel. Lindh Huuszapot. 165 (1675). ApotT 1739, s. 62. —
-VATTEN. (-blad- 1613. -blads- 1642 osv.) förr ss. läkemedel använd dekokt på groblad. Chesnecopherus RegIter E 3 a (1613). ApotT 1739, s. 7. —
-VÄXT. (-blad- 1903. -blads- 1904 osv.) bot. i pl. ss. benämning på familjen Plantaginaceæ; jfr GRO-VÄXT. ArkBot. II. 1: 16 (1903).
Spoiler title
Spoiler content