SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1929  
GROPPIT gropi4t, r.; best. -en.
Etymologi
[namnet givet av svensken LSvanberg efter fyndorten: Gropptorps kalkbruk i Södermanland]
(numera föga br.) miner. visst mineral som utgör en omvandlingsprodukt av kordierit. ÖfversVetAFörh. 1846, s. 14. 2NF (1908).
Spoiler title
Spoiler content