SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1929  
GÖJALISLA, sbst.
Etymologi
[sannol. felaktigt för gölalisla, eg.: den lilla gula, av GULA, sbst.1 4 b, o. LITEN; jfr Lyttkens Växtn. 194 f. (1904)]
(†) benämning på den till gulfärgning m. m. använda växten Pinguicula vulgaris Lin., tätört. Dybeck Runa 1847, s. 11 (ur källa från 1645). Bromelius Chl. 84 (1694).
Spoiler title
Spoiler content