SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOPPSANSA hop4san~sa1, äv. 40 4, förr äv. HOPPSASA, interj. o. sbst., r.
Ordformer
(-sasa 18241906. -sansa 1909 osv.)
Etymologi
[jfr sv. dial. (Skåne) höjhoppsansa, sbst. (Wranér Stuesnack 75 (1884)); av t. hopsasa, utvidgning av t. hopsa (se HOPPSAN). Formen -sansa har anslutit sig till HOPPSAN. Jfr Ideforss PrimInterj. 1: 238 (1928)].
I. interj., ss. uttr. för glädje, särsk. om den tar sig uttryck i hopp l. annan hastig rörelse. Atterbom 1: 174 (1824). SoS 1909, s. 162.
II. (vard.) sbst., om hoppande dans. Så att t. o. m. en gammal, stelbent och spleenig engelsman .. började dansa någon slags hoppsansa. Cederschiöld Artist. 55 (1915).
Spoiler title
Spoiler content