SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
IKOSITETRAEDER ik1ositet1rae4der (sjustavigt) l. i1k-, l. -ås-, r. l. m.; best. -dern, sällan -dren; pl. -edrar -e4drar, stundom —32.
Etymologi
[av gr. εἲκοσι, tjugu, o. τέτταρες, fyra (se TETRAGLOTT, TETRARK m. fl.), samt -εδρον (se DEKAEDER)]
kristallogr. kristall som begränsas av tjugufyra lika stora o. likformiga trapetser. ASjögren Min. 18 (1865). BonnierKL 6: 1340 (1925).
Spoiler title