SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-NOTA l. -NÅTA, -ning. (i fackspr.) fästa (ngt i ngt) medelst notning. Palmstedt Resedagb. 14 (1778). De stolpar, som i blockverket finnas omkring dörrarna och i vilka de liggande stockarna innotas. Werner Korsvirk. 8 (1924).
-NOTERA. (†) införa l. notera (ngt i en bok o. d.). LReg. 213 (1635).
Spoiler title
Spoiler content