SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-RYKA, -ning (Hallin). (numera föga br.) om spis l. kakelugn o. d.: lämna otillräckligt utlopp för röken, låta rök gå in i rummet, ryka in; jfr INRÖKA 2. OfferdalKArk. N I 1, s. 77 (1712). En beständigt inrykande kakelugn. Blanche Tafl. 2: 100 (1856). Hallin Hels. 1: 72 (1885).
-RYMD, r. l. f. (†) i uttr. få inrymd, vinna insteg; jfr INRYMME 5 d. Bullernæsius Lögn. c 1 a (1619). Thenna ömhet, som min äras glans förstörer / Bör i en Hieltes bröst ej nå'nsin inrymd få. Knöppel Reg. 11 (1741).
Spoiler title
Spoiler content