SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INSPISSERA in1spise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INSPISSATION (se avledn.).
Ordformer
(-spiser- 1845. -spisser- 16921926)
Etymologi
[jfr t. inspissieren; av lat. inspissare, av in- (se IN- pref.1) o. spissare, bildat till spissus, tjock, tät]
(numera knappast br.) farm. göra (vätska) tjock(are) gm att låta den avdunsta l. intorka, låta (vätska) avdunsta l. intorka (till torrhet l. så att den blir tjockare), inkoka. HdlCollMed. 12/8 1692. (De) aftappa safften, hwilken safft genom Solen eller Elden inspisseras och tiock warder. Lindestolpe Färg. 55 (1720). Om oxblodsluten inspisseras till salt (osv.). Scheele Bref 40 (1770). Berzelius ÅrsbVetA 1842, s. 434. Tholander Ordl. (c. 1875). Sundberg (1926).
Avledn.: INSPISSATION, r. l. f. [jfr t. o. eng. inspissation] (numera föga br.) farm. intorkning, inkokning. Wallerius ChemPhys. 1: 131 (1759). Sundberg (1926).
Spoiler title
Spoiler content