SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-PLOCKA, -ning. plocka o. införa l. inlägga (ngt i ngt), inplocka; särsk. vävn. Dukagång .. utföres så, att på dels ofärgad linnebotten, dels färgadt ylleinslag mönstret iplockas, (snärjes) med fingrarne i ett stående skäl. QvinlHemsl. 57 (1880). Lönnberg Holmfr. 168 (1895).
Spoiler title
Spoiler content