SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KALMEUSER, m.
Ordformer
(cal-)
Etymologi
[av t. kalmäuser, grubblare, lärd stugsittare, ”pedant”, skenhelig person, trol. bildat i studentspr. till lat. calamus, skrivrör (se KALMUS), med anknytning till t. duckmäuser, krypande människa, lismare, filur]
(†) pedant. Lucidor (SVS) 271 (1672).
Spoiler title
Spoiler content