SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KEP, sbst.1, r. l. m.
Etymologi
[av lat. cepa, lök (se KAJPE)]
(†) bot. lökarten Allium scorodoprasum Lin., skogslök. Kalm VgBah. 130 (1746; fr. Bohusl.). Anm. Ordet har från Kalm upptagits av Wahlenberg FlSv. 198 (1824) o. återfinnes därefter i botaniska arbeten, ss. Lyttkens Ogräs 79 (1885).
Spoiler title
Spoiler content