SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRUKA, sbst.1, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[ombildning av lat. curruca, namn på en fågel, trol. ärtsångaren (se 1)]
(†)
1) fågeln Curruca (Motacilla) curruca Lin., ärtsångare. Linné MethAv. 58 (1731). Dalin (1852).
2) fågeln Certhia familiaris Lin., trädkrypare. Retzius Djurr. 51 (1772). Möller (1790, 1807).
Spoiler title
Spoiler content