SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KRYSS krys4, sbst.2, r.; best. -en.
Etymologi
[till KRYSSA, v.2]
i sht sjöt. kryssning; särsk. i uttr. (ligga, vara ute osv.) på kryss; äv. om enskilt ”slag” i en kryssning. Det skeppet är utlupit på kryss. Serenius (1734; under cruise, v.). När han ändat en ensam kryss / i regndusk så minnestung. Tavaststjerna Morg. 131 (1884). Utanför Marstrand blef .. (båten) på sista kryssen slagen med c:a 1 minut af Zaima. TIdr. 1896, Julnr s. 32. Vi lågo på kryss i Medelhafvet. Dagen 1897, nr 63, s. 3. Hägg Segel 64 (1935). — särsk. bildl. Runeberg 4: 163 (1833). Du hjärta som jagat en villa / lägg upp från din ensliga kryss. Siwertz Ekotempl. 102 (1930).
Ssgr, se KRYSSA, v.2 ssgr.
Spoiler title
Spoiler content