SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KUNGÖRING, sbst., se kungöra, v.