SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVACKSALVA kvak3~sal2va, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ERI (se d. o.), -NING; -ARE (se d. o.), -ERSKA (se avledn.).
Ordformer
(förr äv. q-. kvack- 1734 osv. kvak- (kuak-) c. 17551795)
Etymologi
[jfr d. kvaksalve, nt. quaksalven, holl. kwakzalven, t. quacksalbe(r)n; bildat till KVACKSALVARE]
(ngt vard.) bedriva värksamhet ss. kvacksalvare, idka kvacksalveri. Kvacksalva med ngn, utan behövliga kunskaper o. utan laglig behörighet behandla ngn för ngn sjukdom. Serenius (1734; under quack). 80-årig änka kvacksalvar mot kräfta. UNT 1929, nr 10223, s. 10. — särsk.
a) ss. vbalsbst. -ning, konkret; äv. (vard.) ringaktande, om behandling som utövas av behörig läkare. VFl. 1920, s. 138 (1774). Jämten 1919, s. 90 (1894).
b) bruka läkemedel för egen räkning utan att närmare känna dess värkan, onödigtvis l. i för stor utsträckning bruka läkemedel; särsk. i uttr. kvacksalva med sig, plåstra med sig. Widegren 523 (1788). Jag är beständigt Sjuk och Qvaksallfvar. CAEhrensvärd Brev 2: 40 (1795). NDA 1913, nr 95, s. 1.
c) (föga br.) med obj.: gm kvacksalveri (söka) bota (ngn). Nyblom Hum. 222 (1874). — särsk. med adverbiell bestämning angivande resultatet av behandlingen. De hafva ju, genom den der Figaro, qvacksalvat alt mit folk til sängs. Björn Barb. 89 (1785). Wulff Petrarcab. 162 (1905).
d) bildl.; ofta liktydigt med: fuska (i ngt). Små förstar understå sig att qvacksalfva i allt, det de icke förstå. Chydenius 322 (1777). Allt för länge har det kvacksalvats i bostadsfrågan. Form 1934, Omsl. s. 103.
Särsk. förb.: KVACKSALVA BORT. (†) förlora l. förstöra (ngt) gm anlitande av kvacksalvare. Weste (1807).
Avledn.: KVACKSALVARE, KVACKSALVERI, se d. o.
KVACKSALVERSKA, f. kvinnlig kvacksalvare. Serenius 169 (1741). Upsala(A) 1926, nr 9, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content