SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LACK, predikativt adj. oböjl.
Ordformer
(lach 1545. lack 15491622)
Etymologi
[av mnt. lak, ä. holl. lak, läck, besläktat med LAKE, vätska; jfr LÄCK, adj.]
(†) om fartyg: läck. Then ene aff wåre Galleer .. skall ware någet lach. G1R 17: 383 (1545). SthmTb. 8/11 1570.
Ssg (†): LACK-SKJUTA. beskjuta (ett fartyg) så att det blir läck; jfr LÄCK-SKJUTA. (Båten) bleeff så lack skuten, att the .. trodde thet han skulle gå i sanck. Tegel G1 2: 62 (1622). Girs G1 153 (c. 1630).
Spoiler title
Spoiler content