SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LAPIDARISK lap1ida4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. lapidarisk, t. lapidarisch; efter lat. lapidarius (se LAPIDAR)]
1) (†) som förekommer i bilder i relief på sten. Den lapidariska mythologi, som betäcker dessa väggar (i grottorna). Svea 2: 131 (1819).
2) (i skriftspr.) om skriftlig (stundom muntlig) framställning: som erinrar om den stil som förekommer i inskrifter, kortfattad o. samtidigt innehållsrik o. träffande; jfr LAPIDAR. Yttra sig lapidariskt. Den så kallade lapidariska stylen. Norrmann Eschenbg 1: 48 (1817). Hellström Storm 230 (1935).
Spoiler title
Spoiler content