SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LIVA, v.3 -ade.
Etymologi
[jfr ä. t. leiben, förena till en kropp; till LIV II. Jfr INLIVA]
(†) införliva. Hvart år en ägta qvist i vilda stammar lifvas. GFGyllenborg Vitt. 2: 202 (1795).
Särsk. förb. (†): LIVA IN. införliva. GFGyllenborg Vitt. 3: 250 (1773, 1797). Din (dvs. K. X G:s) lager skyddas skal, och evig, som dit namn, / Med Sverge lifvas in och blomstra i dess famn. Dens. Bält 235 (1785). jfr INLIVA.
Spoiler title
Spoiler content