SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LODJA lod3ja2, stundom40 (lo`dja (öp(pet) ŏ) Weste), sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or ((†) -er (möjl. delvis äv. att hänföra till sg. lodje) HFinlH 1: 274 (1545: rysze lödier), Stiernman Com. 1: 692 (1617), Palmblad Norige 110 (1846)); förr äv. LODJE, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -ar (HFinlÖ 22 (1701)); förr äv. LODIKA, r. l. f.
Ordformer
(ladia 1546. lodije 1558. lodja (-å-, -dh-, -dd-, -ia) 1595 osv. lodika 17221739. lädja 1731. lödja (-ia) 1640c. 1745. lödie 1550. löd- (d)ier, pl. 1545 (: rysze lödier))
Etymologi
[fsv. lodhia, lydhia, lydhughia, lädhia; jfr isl. leðja, mnt. lod(d)ie, loddige; av ry. lodija, ladija, ladja; utgående från ett urslav. old(i)ja, besläktat med germ. alða-, alðōn-, tråg, ho (se OLLA, OLLON). En ombildning av samma slav. ord är isl. elliði, skepp (jfr skeppsnamnet ELLIDA i Tegnérs Fritiofs saga). Beträffande formen lodika jfr ry. lodka]
ett slags flatbottnat mindre roddfartyg användt (i sht på grunda vatten) i Ryssl. o. Finl., förr äv. i Sv.; i ä. tid ofta användt ss. krigsfartyg. Nogre Ryske Ladior. HFinlH 1: 285 (1546). Ammiralitetet skall hafwa inseende på alla Riksens örlog Skiep och Flottan, .. så och alle Galeyer, Strutzer, Lådier, Båtar, Pråmar, Skiepzbroer. RF 1634, § 11. Fennia LXIX. 4: 246 (1929). — jfr BÅTSMANS-, HÖ-, RYSS-LODJA.
Ssgr: LODJE-BYGGNING. (†) byggande av en l. flera lodjor. SUFinlH 2: 369 (1608). Därs. 5: 122 (1616).
-FLOTTA, r. l. f. (förr) sjömil. RP 10: 590 (1644). SvH 4: 62 (1878).
Spoiler title
Spoiler content