SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÖSING 3siŋ2, sbst.1, l. LÖSNING 3sniŋ2, sbst.1, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(-ing 17491913. -ning 18541862)
Etymologi
[avledn. till LÖS]
(i folkligt spr. i vissa trakter) den säd som blir kvar på marken efter sädens hopbindning i kärvar o. bl. löst räfsas samman, ”räfs”. VetAH 1749, s. 52. LAHT 1913, s. 401.
Spoiler title
Spoiler content