SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
MISTOM, adv.
Etymologi
[sv. dial. mistom, antingen dat. pl. av mist, p. pf. av MISTA, v., l. uppkommet av uttr. mist(e) om (se under MISTE); jfr BRÅTTOM (se BRÅD, adj. 4 b)]
(†)
1) = MISTE 1. Höra mistom. Lind (1749). Ihre (1769). — särsk.
a) = MISTE 1 a; äv. med obj. AAAngermannus VtlDan. 308 (1592; ironiskt). Thet Skotet råkade icke mistom. Schroderus Albert. 2: 222 (1638). Dock troor iag fullt och fast, .. / .. at desz skodde Pijl ey skulle mist-om gå / Det målet, dijt som han att skiuta hade ärna. Brobergen 36 (1693, 1708). KKD 2: 64 (1708). särsk.
α) = MISTE 1 a β. (De trogna lärarna skola så ställa sin tröst) at the drabba hwars och ens hierta, och icke skiuta mistom. PErici Musæus 6: 84 b (1582). Hon bjuder til at nappa .. (bandet) ifrån honom, men tar mistom. Pilgren FigBröll. 18 (1785).
β) bildl., i uttr. gå mistom, misstaga sig; jfr b. Dalin Vitt. II. 5: 122 (1738).
b) i uttr. taga mistom, = MISTE 1 b. Balck Ridd. A 8 b (1599). GRosén (1771) hos Nohrborg Föret. § 9. särsk. med obj.: misstaga sig på (ngt). Then retta kärnan om then salighgörande troon .. tagha the platt mistom. Balck Musæus C 5 a (1596).
c) närmande sig bet. av en interj.: jo pytt. Möller (1790). ”Skola vi”, fortfor anförarn, ”.. tåla att dessa kyrkråttor skälla på oss? .. hva?” ”Mistom!” skreko kämparne. Blanche Tafl. 52 (1845). Dalin (1853).
2) = MISTE 2.
a) i uttr. gå mistom, bli utan, bliva lottlös, gå mistom ngt l. om ngt, gå miste om ngt; jfr MISTE 2 a. BraheBrevväxl. 1: 2 (1637). Huru skulle .. (Gud) låta osz mistom gåå thet lekammeliga, när (osv.). Rudbeckius Luther Cat. 184 (1667). Sedan han gått mistom om .. sin .. Kiäresta (så osv.). Kling Spect. B 1 b (1734). Björnståhl Resa 1: 107 (1770).
b) i uttr. taga mistom, = a. Brenner Dikt. 2: 68 (1720).
c) i uttr. gå mistom, gå om intet; jfr MISTE 2 c. Om ens Anslag mistom går, / Man sedan flaat med Skammen står. Lucidor (SVS) 442 (1674).
Ssg: (2 a) MISTOM-GÅ. (†) gå miste om ngt. Schultze Ordb. 1445 (c. 1755).
Spoiler title
Spoiler content