SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1945  
MUSIKOLOG 1sikolå4g, äv. mus1-, l. -kå- l. -kω-, stundom 0104.
Etymologi
[jfr eng. musicologist, fr. musicologue; till lat. musicus (se MUSIK, MUSISK) o. -LOG]
person som ägnar sig åt musikvetenskap. SvTMusF 1923, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content