SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OFFICIAL, sbst.2, m. l. f. (äv. n.?).
Ordformer
(official c. 1575. officiall c. 1575)
Etymologi
[ytterst av mlat. officiale, officialis (liber), handbok för (tide)gudstjänst; till mlat. officium (se OFFICIUM). — Jfr OFFICIAL, sbst.1]
(†) (på latin avfattad) handbok för officiegudstjänst(er); jfr BREVIARIUM. InventNås c. 1575. InventKärrbo c. 1575.
Spoiler title
Spoiler content