SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
OKLOKRATISK ok1lokra4tisk l. -lω- l. -lå-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(äv. ochlo-)
Etymologi
[jfr t. ochlokratisch, eng. ochlocratic, fr. ochlocratique]
(i fackspr.) som tillhör l. utmärker l. har avseende på oklokrati. Thomander 2: 3 (1829).
Spoiler title
Spoiler content