SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
O- ssgr (forts.):
OMARK. (i vitter stil) oländig l. ofruktbar l. ouppodlad mark; vildmark; ödemark; jfr o- 2. Norlin JagtSkärgL 40 (1894). Att i en sådan omark som här föra fram en hel brigad .. är intet lekverk. IllMilRevy 1899, s. 431. (Jag) såg omark till åker av röjare lagd. Thunman Olandssång. 77 (1927).
OMARKERAD, p. adj. icke markerad; särsk.
a) vars förekomst l. belägenhet icke utmärkes l. angives gm ngt. Ovan jord omarkerade (järnålders-)gravar. Rig 1921, s. 81.
b) om poäng l. vinst o. d. i spel: som icke markerats (se markera 5). Düben Talism. 6: 5 (1818). Omarkerad vinst. Östergren (1933).
c) (mera tillf.) om ansiktsdrag l. ansikte o. d.: icke skarpt tecknad resp. utan skarpt tecknade drag. Rogberg Två 54 (1929).
d) idrott. motsv. markera 11, om deltagare i bollspel o. d. IdrB 1: 67 (1913).
OMARKNAD. (†) om (arbetsmarknad som utmärkes av) oskäliga priser för arbetskraft; jfr o- 2. RARP 12: 240 (1676).
Spoiler title
Spoiler content