SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OMKOSTNING, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(om- 15401853. um- (vm-, wm-) 15511590)
Etymologi
[jfr d. omkostning; till OMKOSTA]
(†) = OMKOSTNAD; jfr OMKOST. KyrkohÅ 1931, s. 222 (1540). Then bruckningh, som han haffver opå Kupperbergitt, löner icke umkåstningen igen. G1R 22: 384 (1551). Ansenliga depenser och omkostningar .. på .. (drottningens) jordafärd och begrafnings-act. HC11H 14: 239 (1693). Anstalterne til .. (krigets) fortsättiande .. kräfja store och mångfaldige omkåstningar. KundgörAllmLån 2/12 1717, s. 2. Dalin (1853). — jfr BEGRAVNINGS-, BI-, KRIGS-OMKOSTNING m. fl.
Spoiler title
Spoiler content