SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
ORNÄSBJÖRK ω3rnäs~bjœr2k, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till ORNÄS, namn på säteri o. by i Torsångs socken i Dalarna, där det först upptäckta o. beskrivna exemplaret av trädet växte]
(ofta odlad) form av björk med djupt smalflikiga blad (Betula verrucosa Ehrh. f. dalecarlica Lin. fil.). VetAH 1786, s. 192. HantvB I. 3. 1: 22 (1935).
Spoiler title
Spoiler content