SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1951  
O- ssgr (forts.):
OVERIFIERAD l. OVERIFICERAD, p. adj. icke verifierad, obestyrkt; särsk. dels om uppgift o. d.: obekräftad, dels om post i räkenskaper: som det icke finns verifikationer till. LReg. 467 (1688).
OVERKLIG, OVERKSAM m. m., se ovärklig osv.
Spoiler title
Spoiler content