SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1952  
PATIENS pas1iaŋ4s, äv. pat1s- (patsiángs Dalin; jfr Bergroth FinlSv. 43 (1916)), sbst.1, r. l. f. l. m. (Widekindi KrijgH 787 (1671; i bet. 1) osv.) ((†) n. ZTopelius (1836) hos Vasenius Top. 2: 280 (i bet. 2)); best. -en; pl. (i bet. 2) -er; förr äv. (i bet. 1) PATIENTS, f. (Ekeblad Bref 1: 248 (1653)) l. n. (VDAkt. 1653, nr 260); förr äv. (i bet. 1) PATIENTIA, sbst.1, l. PATIENTIE, sbst.1, f.
Ordformer
(patiangs 1892. patians 18611880. patience (-ance) 16321937. patiens 1717 osv. patiense 1710. patientia 16321651. patientie 16421644. patientz 15351653)
Etymologi
[jfr d. patience, ä. d. äv. patien(t)s (i bet. 1), t. patience, ä. t. patienz (i bet. 1); av fr. patience; av lat. patientia (i bet. 1), till patiens (gen. -entis), tålig (se PATIENT); i bet. 1 är ordet i svenskan delvis lånat från ä. t. (o. i detta språk delvis direkt från lat.). — Jfr IMPATIENS]
1) (†) tålamod. Thå ville the vtan tuil vdj forste x år haffue patientz med oss vm theris geldh. G1R 10: 102 (1535). MarkallN 2: 88 (1821). Ekbohrn (1868).
2) [efter motsv. anv. i fr.] ett slags tidsfördriv med spelkort (vanl. för en, stundom för två l. flera personer) i många olika variationer, gående ut på att få korten samlade i en viss bestämd följd, sedan de blandats o. utlagts efter vissa regler. Lägga, förr äv. spela l. sätta patiens. Patiensen går ut, äv. går (upp), ss. beteckning för att man i överensstämmelse med patiensens regler lyckas få korten samlade i den bestämda följd som eftersträvas vid ifrågavarande patiens. Annars, fastän skäligt klok, / Spelar jag med flickor Tok, / Och i sorgerna och nöden / Patience med mina öden. Valerius 2: 69 (1809; bildl.). Topelius Dagb. 1: 50 (1833: satte). Som jag var en .. läraktig gosse, lärde jag mig flere ”patiencer”. Svedelius Lif 34 (1887). Lägga patiens om ngt (dvs. ’går patiensen (ut)' så inträffar det man tänker på). Östergren (1934). Patiensen går upp. SvUppslB (1934).
Ssgr (till 2): PATIENS-BOK; pl. -böcker. bok innehållande beskrivningar på patienser. Den nya patience-boken. (1852; boktitel).
-BORD. litet bord avsett för l. använt vid patiensläggning. AvHauswolff (1808) hos Bååth-Holmberg FlickDagb. 169. —
-KORT, n. [jfr t. patience(spiel)karte, eng. patience card] (mindre) spelkort avsett för l. använt vid patiensläggning; vanl. i pl. Trolle-Wachtmeister Ant. 2: 31 (c. 1815).
-LEK. kortlek av patienskort. Berger Katt 108 (1923).
-LÄGGNING. handlingen att lägga patiens; ut- l. uppläggning av korten i patiens. 50Patiencer 64 (1851). Bergman Kerrm. 52 (1927).
-SPEL. [jfr t. patiencespiel] patiens(läggning); numera bl. om patiensliknande kortspel för flera deltagare. Patiencespel. (1830; boktitel). Werner VärldBästPat. 7 (1945).
Spoiler title
Spoiler content