SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PIMS i ssgr pim3s~, sbst.3, l. BIMS i ssgr bim3s~, sbst.
Ordformer
(bims 1936 (: Bimssand) osv. pims c. 1755 osv.)
Etymologi
[jfr mlt. peemse, pēmetze, mnl. peems(e), pimse m. m., holl. pims, t. bims, ävensom mlt. pomes, mnl. pums, pumce, pomse m. m., fht. pumiz (bumiz), mht. bimz, feng. pumic, eng. pumice, fr. ponce, it. pomice; ytterst av lat. pumex (gen. -icis), av ett ieur. (s)poim-, som äv. föreligger i lat. spuma, skum; namnet syftar på konsistensen (jfr SKUM-SLAGG). — Jfr FIM]
pimsten; numera bl. i ssgr. Schultze Ordb. 4989 (c. 1755). Ekbohrn (1868).
Ssgr (tekn.): PIMS- l. BIMS-BETONG. (bims- 1936 osv. pims- 1936 osv.) Bimsbetong är en porös mursten, framställd av bimssand med kalk eller cement som bindemedel. HantvB I. 4: 39 (1936).
Ssg: pimsbetong-sten. tekn. HantvB I. 4: 39 (1936).
-DAMM, n. (pims-) (tillf.) pimstensdamm. Daguerre 7 (1839).
-SAND. (bims-) Bimssand är en i Tyskland .. förekommande avlagring av vulkanisk aska och slagg. HantvB I. 4: 39 (1936).
Spoiler title
Spoiler content