SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLATONISERA plat1onise4ra l. -ωn- l. -ån-, l. 01040, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. platonisieren, eng. platonize, fr. platoniser, ävensom gr. πλατωνίζω; till PLATON (jfr PLATONIKER)]
1) intr.: (i åskådning l. uttryckssätt) mer l. mindre ansluta sig till Platon l. platonismen l. ge uttryck åt platonska tankegångar o. d.; företrädesvis i p. pr. med mer l. mindre adjektivisk bet. (om filosof l. lära l. uttryck o. d.): som mer l. mindre ansluter sig till platonismens åskådning l. uttryckssätt. AJourn. 1814, nr 166, s. 2. I sin ungdomliga erotik platoniserar .. (Dante) starkt, men är på samma gång katolsk kristen. 2SAH 39: 169 (1864); jfr slutet. Nyblæus Forskn. 2: 120 (1881; i p. pr., om bildspråk). Tegnérs .. platoniserande religion. Böök 4Sekl. 231 (1925, 1928). särsk. (numera bl. tillf.): älska med platonisk kärlek (se PLATONISK 2), ägna sig åt platonisk kärlek. Tegnér (WB) 4: 474 (1824).
2) tr.: omtolka (ngt) till överensstämmelse med l. ge (ngt) prägel av platonism(en). Franzén .. gör knappast något försök att platonisera de kristna dogmerna. Nilsson SvRom. 96 (1916).
Spoiler title
Spoiler content