SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PLUNDRA, v.2
Etymologi
[möjl. ljudhärmande]
(†) trumma. (Han) togh Beckenet, begynte til at plundra ther på medh en lijten knöpel. Lindner Tijdhfördr. 15 (1641).
Spoiler title
Spoiler content