SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PYREN pyre4n, r.; best. -en.
Ordformer
(-en (-én) 1845 osv. -ène 1838)
Etymologi
[jfr t. pyren, eng. pyrene, fr. pyrène; till gr. πῦρ, eld (se PYRO-), med den i kemiska benämningar vanliga ändelsen -en]
kem. ett fast kolväte framställt gm destillation av stenkolstjära. Berzelius ÅrsbVetA 1838, s. 446.
Spoiler title
Spoiler content