SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
REFLEKTORISK re1flektω4risk l. ref1- l. -äkt-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. reflektorisch; till stammen i REFLEKTERA]
i sht fysiol. o. psykol. som utgöres av l. har samband med l. manifesterar sig ss. l. har avseende på en l. flera reflexer (i nervsystemet o. d.); reflex-. Lovén Huxley 209 (1871). (Rörelsernas) reflektoriska karakter. Rein Psyk. 1: 413 (1876). Att svällväfnaden .. kan på reflektorisk väg till- och aftaga i volym. PedT 1898, s. 417. Strandberg HudSj. 17 (1924; adv.). Rodnad och blekhet uppkomma av psykiska orsaker genom reflektorisk inverkan å kärlmusklerna. Asplund Hud. 20 (1924).
Spoiler title
Spoiler content