SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
REFRINGERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. refringieren, ä. eng. refringe; av lat. refringere, bryta (sönder, upp), spränga, av re- (se RE-) o. frangere, bryta (se BRÄCKA, v.1); jfr FRAKTION. — Jfr REFRAKT, REFRAKTERA, REFRAKTION, REFRAKTOMETER, REFRAKTOR, REFRAKTÄR, REFRÄNG]
Spoiler title
Spoiler content