SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
Ordformer
(resort- 16361688. ressort- 18451904)
Etymologi
[jfr t. ressortieren; av fr. ressortir, lyda l. höra under, i denna bet. sannol. avledn. av ressort, lagsaga m. m. (se RESSORT, sbst.1)]
(†) i uttr. ressortera under l. till ngt, (i judiciellt l. administrativt o. d. avseende) lyda l. höra l. sortera under ngt; ressortera till ngn, höra till ngns prerogativ, falla under ngns domvärjo; med personligt l. sakligt subj. Ingen judex haffver jus att benåda een liffvet, effter som detta resorterer till Majesteten. RP 6: 73 (1636). Dee handlingar (dvs. göromål), som resortera till Cantzliet. Därs. 132. Aldenstundh iagh undher dhet Höghwördige Consistorij JurisDiction intet resorterar. VDAkt. 1688, nr 101. Ekbohrn (1904). jfr: Dedt collegium, dijdt ährendet resorterer. RP 6: 132 (1636).
Spoiler title
Spoiler content