SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1958  
RIKT rik4t, sbst.2, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[elliptiskt för RIKT-HYVEL]
(i vard. fackspr.) = RIKT-HYVEL 1. Auerbach (1913). Form 1946, Omsl. s. 11.
Spoiler title