SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1959  
RISIGALL, sbst. Anm. Den mlat. formen risigallum förekommer hos Rinman 2: 401 (1789). (-al)
Etymologi
[jfr ä. eng. resalgar, fr. résigal, résegal; jfr äv. mlt. risegalle, ett slags läkemedel; av it. risigallo l. mlat. risigallum, resegale, av arab. rahǧ al-ghar (se REALGAR)]
(†) realgar. Orrelius (1797).
Spoiler title
Spoiler content