SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1960  
RUNDRADIO run3d~ra2diω, r.; best. -n.
Etymologi
[jfr d. rundradio; av RUND, adj., o. RADIO; jfr äv. t. rundfunk]
1) om den gren av radion l. radions värksamhet som är avsedd för allmänheten; utom (i sht i utpräglat fackspr.) i anv. representerande en klart markerad motsats till annan form av radio (t. ex. sjö- l. luftradio) numera vanl. ersatt av: radio. Rundradion fick i går kväll 400 extra lyssnare. SvD(A) 1922, nr 340, s. 3. Avlyssna rundradio å kristallapparat. SDS 1926, nr 110, s. 15. SFS 1934, s. 707. Motion1Kam. 1943, nr 17, s. 10.
2) radiostation (för rundradio, se 1). Ett intressant föredrag från Malmö rundradio. Radioprogr. 1926, nr 1, s. 2.
Ssgr (till 1 o. med motsv. bruklighet): RUNDRADIO-ANLÄGGNING~020. TurÅ 1938, s. 121.
-APPARAT. radioapparat. TT 1944, s. 129.
-BOLAG~02, äv. ~20. radiobolag. Radio 1923, nr 3, s. 2.
-KARTA, r. l. f. radiokarta. Globen 1924, s. 47.
-KONSERT. radiokonsert. SvD(A) 1923, nr 221, s. 10.
-LYSSNARE. radiolyssnare. SvD(A) 1923, nr 287, s. 9.
-MEDDELANDE~0200, äv. ~2000, n. meddelande utsänt gm rundradion. VFl. 1924, s. 132.
-MIKROFON. Radio 1924, nr 2, s. 6.
-MOTTAGARE~0200, äv. ~2000, r. l. m. radiomottagare. Radio 1923, nr 3, s. 2.
-MOTTAGNING~020, äv. ~200. radiomottagning. Radio 1923, nr 5, s. 2.
-NÄT. om nät av rundradiostationer som arbeta ss. lokalstationer på olika frekvenser med relativt begränsad räckvidd o. som alla sända samma program (distribuerat gm telefonkablar). HemSv. 1928, nr 9, s. 23. Radiolex. (1950).
-PROGRAM. radioprogram. Radio 1923, nr 4, s. 20.
-RÖRELSE. radiorörelse. Radio 1923, nr 7, s. 3.
-SKOLA, r. l. f. radioskola (se d. o. 2). SvD(A) 1929, nr 103, s. 11.
-STATION. radiostation. SvD(A) 1923, nr 274, s. 10.
-STÖRNING. radiostörning (se d. o. 1). UNT 1934, nr 117, s. 6.
-SÄNDARE, r. l. m. radiosändare. Radio 1923, nr 9, s. 18.
-SÄNDNING. radioutsändning. Radio 1923, nr 4, s. 2.
-TJÄNST. om den värksamhet till allmänhetens tjänst som bedrives av rundradion. Radio 1923, nr 3, s. 3.
-UTSÄNDNING~020, äv. ~200. radioutsändning. Radio 1923, nr 6, s. 2.
-VÅG; pl. -or. (tillf.) radiovåg. IdrBl. 1924, nr 11, s. 6.
-VÄRKSAMHET~102, äv. ~200. om rundradions värksamhet. Radio 1923, nr 7, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content