SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SARDINARE sardi3nare2, m.; best. -en, äv. -n; pl. =.
Etymologi
[till önamnet SARDINIEN (jfr SARD, sbst.1)]
sardinsk man; i pl. äv. utan avseende på kön; jfr SARD, sbst.1, SARDINIER. Weste (1807). Linder Regl. 55 (1886). Östergren (1937).
Spoiler title
Spoiler content