SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1965  
SEDIMENTO- se1dimän1tω- l. sed1-, l. -to-.
Etymologi
[till lat. sedimentum (se SEDIMENT)]
i ssgr: sediment-.
Ssgr (geol.): SEDIMENTO-GEN -je4n, äv. -ge4n, adj. [med samma efterled som i hetero-gen] bildad gm sedimentation. De finkorniga, grå biotitplagioklasgneiserna, vilka dels torde vara av sedimentogent, dels av eruptivt ursprung. Fennia XLV. 11: 6 (1925).
-LOGI101004. [jfr t. sedimentologie, eng. sedimentology] gren av geologien, som sysslar med de sedimentära bergarternas uppkomst o. sammansättning. Upsala(A) 1950, nr 295, s. 1.
Avledn.: sedimentologisk, adj. [jfr eng. sedimentological] NaturvForsknRådÅb. 1949—50, s. 164.
Spoiler title
Spoiler content