SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SENSITO- sän1sitω- l. -to-, äv. 010—, äv. (i ord där senare ssgsledens första stavelse är obetonad) 101—.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. sensito-; bildat till SENSITIV, adj., efter mönster av förleden i ett stort antal från gr. härstammande ord (jfr RÖNTGENO-)]
i ssgr som beteckna ngt som har samband med ljuskänslighet. —
Ssgr (i fackspr., i sht fotogr.): SENSITO-METER —40. [jfr t. o. eng. sensitometer, fr. sensitomètre] instrument för mätning av ljuskänsligheten hos fotografiskt material. FotogrT 1889, s. 167.
-METRI —04. [jfr t. sensitometrie, eng. sensitometry, fr. sensitométrie] (fackligt område där man sysslar med) mätning av ljuskänsligheten hos fotografiskt material (t. ex. fotografisk plåt, film). 2NF 8: 1013 (1907).
-METRISK —40. [jfr t. sensitometrisch, eng. sensitometric, fr. sensitométrique] adj. till -metri (o. -meter). FotogrT 1910, s. 7.
Spoiler title
Spoiler content