SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SILVBERGIT sil1vberji4t, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[bildat till ortnamnet (VÄSTER) SILVBERG medelst den i namn på mineral vanliga ändelsen -it]
bergv. manganhaltig skarnjärnmalm som brytes vid Väster Silvberg i Norrbäcke socken i Dalarna. MWeibull i GeolFF 1883—84, s. 505. 2SvUppslB 6: 1149 (1948).
Spoiler title
Spoiler content