SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1974  
SKYLLERKUR ʃyl3er~kɯ2r, förr äv. SKILLERKUR, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -ar.
Ordformer
(skiller- 1758. skylder- 1794. skyller- 1795 osv.)
Etymologi
[av SKYLLRA, v. (se SKYLDRA) o. KUR, sbst.2]
vaktkur; jfr SKYLDER-HUS, SKYLT-KUR. Efter Fält-Marskalkens begäran (skulle generallöjtnant Skytte) hafwa upsyn öfwer Arsenals-Baraquers och Skillerkurars upbyggande i Christianstad. Loenbom Stenbock 2: 153 (1758). Inventariet av 1766 upptager (för Sveaborgs fästning) tre skyllerkurar på Gustavssvärds strandverk, belägna i var sin point. Fornv. 1946, s. 343. (Bilen) stannade framför två dystert tillslutna porthalvor, flankerade av skyllerkurar. Malmberg FörfLiv 78 (1952). — särsk. oeg. l. bildl. Hellberg Samtida 1: 6 (1870). Detta barn som .. (fadern) aldrig sett och som han ej heller nu får se, då .. (modern) hopfäst skyllerkuren (på vaggan) med knappnålar. OoB 1892, s. 89.
Spoiler title
Spoiler content